Under utveckling

Jørnevikelvi kraftverk

Jørnevikelvi kraftverk ligger i Voss kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

3,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 20 l/s

Inloppshöjd

410 m

Kraftverkshöjd

40,0 m

Fallhöjd

370 m

Produktion

4,9 GWh
Detta motsvarar ström till 306 hushåll.