Jorda kraftverk

Jorda kraftverk ligger i Nord-Fron kommun i Oppland, byggdes av Norsk Grønnkraft AS under 2011/2012 och ägs idag av Småkraft.

Jorda kraftverk producerar 7,7 GWh, vilket motsvarar ström till 375 hushåll. Kraftverket utnyttjar en fallhöjd på 324 meter och har en rörgata på 2 400 meter.

Terrängen är brant och delvis oåtkomlig i sista delen ner mot kraftstationen. I änden av rörgatan står en peltonturbin (6 strålar) som sörjer för att kraftverket får en total effekt på 2,6 MW. Spetals Verk AS har levererat turbin och generator till kraftverket.

Tekniska data

Nederbördsfält

35,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 30 l/s

Inloppshöjd

777 m

Kraftverkshöjd

443,0 m

Fallhöjd

334 m

Produktion

7,7 GWh
Detta motsvarar ström till 481 hushåll.