Joka kraftverk

Joka kraftverk ligger i Vik kommun, Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

163 m

Kraftverkshöjd

97,0 m

Fallhöjd

66 m

Produktion

7,5 GWh
Detta motsvarar ström till 469 hushåll.