Imsland kraftverk

Imsland kraftverk ligger i Vindafjord kommun som är en del av i Rogaland fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

15,0 GWh
Detta motsvarar ström till 938 hushåll.