Hugla kraftverk

Hugla kraftverk är ett vattenkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som ligger i Vik kommun i Vestland.

Projektet

Hugla kraftverk är ett vattenkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som ligger i Vik kommun i Vestland. Kraftverket är ett rent älvkraftverk utan reglering och det var det första kraftverket som Bystøl AS projekterade, och det med gott resultat.

Teknisk information

Kraftverket utnyttjar att fall på cirka 142 meter och har en 1,5 MW francisturbin som ger en årlig produktion på omkring 5,5 GWh förnybar energi.
Den tekniska installationen har hög kvalitet och är enkel att styra.
Kraftverket ligger i ett område med relativt hög vinterproduktion.
Det finns vägförbindelse till både kraftverk och inlopp.

Tekniska data

Nederbördsfält

12,0 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

5,5 GWh
Detta motsvarar ström till 344 hushåll.