Hovland kraftverk

Hovland kraftverk ligger vid Eikefjorden i Kinn kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

4,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s
Vinter: 50 l/s

Inloppshöjd

443 m

Kraftverkshöjd

14,0 m

Fallhöjd

429 m

Produktion

8,5 GWh
Detta motsvarar ström till 531 hushåll.