Holsen kraftverk

Holsen kraftverk ligger i Førde kommun, Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

14,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 250 l/s

Inloppshöjd

588 m

Kraftverkshöjd

150,0 m

Fallhöjd

438 m

Produktion

27,0 GWh
Detta motsvarar ström till 1688 hushåll.