Holmen kraftverk

Anläggningen ligger i Jordalsgjelet i Voss kommun och Aurland kommun i Hordaland og Sogn fylke respektive Fjordane fylke. Kraftverket använder ett bruttofall på 280 meter i Jordalselvi. Kraftverket har en installerad effekt på 25 MW fördelat på 1 francisturbin (15 MW) och en 1 peltonturbin (10 MW). Total kapacitet är 10,6 m³/s. Total uppskattad genomsnittlig årsproduktion är 80 GWh.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

459 m

Kraftverkshöjd

179,0 m

Fallhöjd

280 m

Produktion

80,0 GWh
Detta motsvarar ström till 5000 hushåll.