Holen kraftverk

Holen kraftverk ligger i Luster kommun, Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

28,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 540 l/s

Inloppshöjd

409 m

Kraftverkshöjd

171,0 m

Fallhöjd

238 m

Produktion

21,6 GWh
Detta motsvarar ström till 1350 hushåll.