Hjorteland kraftverk

Hjorteland kraftverk ligger i Suldals kommun i Rogaland fylke. Kraftverket togs i drift år 2009 och producerar kraft från tre olika floder - Hjortelandsåna, Fantåno och Fjellbergsåna. Fallhöjden vid Hjortelandsåna och Fjellbergsåna/Fantanå är respektive 125m och 210m.

Tekniska data

Nederbördsfält

7,6 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

5,3 GWh
Detta motsvarar ström till 331 hushåll.