Helgåa kraftverk

Helgåa kraftverk ligger i Vannylven kommun i Møre og Romsdal fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

2,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

604 m

Kraftverkshöjd

228,0 m

Fallhöjd

376 m

Produktion

5,8 GWh
Detta motsvarar ström till 363 hushåll.