Heimseta kraftverk

Heimsetelva ligger i Heimsetelvavassdraget i Gloppen kommun, Vestland län og renner ut Storfjorden

Tekniska data

Nederbördsfält

22,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 220 l/s

Inloppshöjd

183 m

Kraftverkshöjd

133,0 m

Fallhöjd

50 m

Produktion

4,7 GWh
Detta motsvarar ström till 294 hushåll.