Heggtveit kraftverk

Heggtveit kraftverk ligger i Fyresdal kommun i Vestfold og Telemark fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

8,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 5 l/s

Inloppshöjd

720 m

Kraftverkshöjd

350,0 m

Fallhöjd

370 m

Produktion

4,5 GWh
Detta motsvarar ström till 281 hushåll.