Harstveitbekken kraftverk

Harstveitbekken kraftverk ligger i Åmli, Agder fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

13,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 30 l/s

Inloppshöjd

455 m

Kraftverkshöjd

215,0 m

Fallhöjd

240 m

Produktion

7,5 GWh
Detta motsvarar ström till 469 hushåll.