Hälla kraftverk

Hälla kraftverk ligger vid vattendraget Tvärån, i Söderköpings kommun i Östergötland.

Tekniska data

Byggår

1997

Fallhöjd

6,5 m

Effekt

0,24 MW

Produktion

0,4 GWh