Grytendal kraftverk

Grytendal kraftverk fick licens 31 januari 2007. Då var det Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) som drev projektet.

NGKU tog över projektet sensommaren 2016 och koncessionen löpte ut i januari 2017. Av denna anledning fick NGKU arbeta intensivt med projektet fram till investeringsbeslut och byggande. Projektet omprojekterades och lösningar diskuterades med leverantörer, konsulter och NTE. Strax före jul 2016 fattades investeringsbeslutet och projektet gick in i byggfasen..

Grytendal ligger i en dal där enda åtkomsten är via båt, om man inte går till fots. Redan befintlig kaj och befintliga vägar Kolsvik användes. Allt material och samtliga leveranser till anläggningen fraktades via båt i Tosenfjorden. Anläggningen driftsattes med slutinspektion och några mindre kvarstående arbeten våren 2019.

Tekniska data

Nederbördsfält

25,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

217 m

Kraftverkshöjd

52,0 m

Fallhöjd

164 m

Produktion

21,3 GWh
Detta motsvarar ström till 1331 hushåll.