Gryta kraftverk

Gryta kraftverk ligger i Rindal kommun i Trøndelag fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

8,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

320 m

Kraftverkshöjd

97,0 m

Fallhöjd

223 m

Produktion

4,0 GWh
Detta motsvarar ström till 250 hushåll.