Grøslandselva kraftverk

Grøslandselva kraftverk är ett kraftverk som ligger i Flå kommun, i Buskerud. Utvecklingen av kraftverket påbörjades i september i 2016 och driftsattes planenligt i juli 2017.

Kraftverket byggdes eftersom det fanns potential att utnyttja vattenkraftsresurserna i Grøslandselva. Genom att utnyttja dessa skulle man stärka näringsunderlaget för fastigheterna (från licensansökan).

Grøslandselva ligger på västra sidan av Hallingdalen och en av de större sidoälvarna som ligger i området.

Området runt kraftverket är präglat av myrlandskap, och skogsområden som består av i huvudsak gran och tall. Avverkning sker i området och delar av inlopps- och det påverkade området har avverkats.

Årligt inflöde är 43,27 miljoner m3, kapacitet är 3 m3/s

Tekniska data

Nederbördsfält

46,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 150 l/s

Inloppshöjd

382 m

Kraftverkshöjd

178,0 m

Fallhöjd

204 m

Produktion

5,3 GWh
Detta motsvarar ström till 331 hushåll.