Grislefoss kraftverk

Kraftverket, som ligger i Lindesnes kommun, byggdes av E-CO Vannkraft AS.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

15 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

12 m

Produktion

2,8 GWh
Detta motsvarar ström till 175 hushåll.