Gosland kraftverk

Gosland kraftverk är ett vattenkraftverk som ligger i Voss kommun Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

391 m

Kraftverkshöjd

62,0 m

Fallhöjd

329 m

Produktion

11,0 GWh
Detta motsvarar ström till 688 hushåll.