Gapestad kraftverk

Kraftverket ligger i Rakkestad vattendrag i Østfold.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

60 m

Kraftverkshöjd

44,0 m

Fallhöjd

16 m

Produktion

4,0 GWh
Detta motsvarar ström till 250 hushåll.