Furegardane kraftverk

Sagelvi och det omkringliggande området har tidigare haft stor betydelse för lokalsamhället. Stigarna längs älven var en naturlig skogsväg och älven användes som energikälla. I området runt sammanflödet med Vosso hade lantbrukarna baracker som användes i samband med trafik längs älven. Barackerna användes också för att förvara alltifrån skoombyten till mjöl som skulle transporteras på vintern.

Älven har gett ett viktigt bidrag till den lokala näringsutvecklingen i form av såg, kvarnhus och som transportväg för timmer och ved. Veden kastades i under översvämning och fångades senare upp i Saghaugen, där kraftstationen står idag. Veden samlades i en konstruktion i älven och kastades därefter upp på land.
Sagelvi har inhyst flera bygdesågar och även varit källa till nyskapande i äldre tider. I samband med att ramsågar byttes ut mot cirkelsågar var ”Øvre Skjervo” först ut i Vossaområdet med cirkelsåg. Älven hade flera gårdskvarnar och gemensamma kvarnhus. Innan järnvägen etablerades fanns också ett garveri i området Kvitle, där Sagelvi rinner ut i Vosso.

Sagelvi är en sidogren till Vosso i Voss kommun, Hordaland fylke, och rinner samman med Vosso vid Saghaug. Furegardane kraftverk utnyttjar vattnet i Sagelvi, och har åtkomst från E16, 15 km söder om Vossevangen. Upptagningsområdet som används är 14 km2.

En stor del av byggprocessen för Furegardane kraftverk finns dokumenterat. Tidningen Hordaland har gjort en omfattande artikel om invigningen av kraftverket.

Furegardane kraftverk har ett upptagningsområde på 14 km2. Inloppet ligger på en höjd om 311 meter och kraftstationen på 34,5 meter, vilket ger en fallhöjd på 276,5 meter. Vattenvägen består av nedgrävda rör med diameter på 1 000 mm med en total längd på 1 950 meter. Man har installerat en vertikal peltonturbin med 6 strålar. Kraftverket har en installerad generatoreffekt på 5,49 MVA. Maximal kapacitet är 2,4 m3/sek. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras direkt till nätet. Kraftverket förväntas leverera en årsproduktion på 16,1 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring 770 hushåll.

Tekniska data

Nederbördsfält

14,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 200 l/s

Inloppshöjd

311 m

Kraftverkshöjd

35,0 m

Fallhöjd

276 m

Produktion

16,1 GWh
Detta motsvarar ström till 1006 hushåll.