Under utveckling

Foldvik nedre kraftverk

Nedre Foldvik kraftverk byggs i Gratangen kommun, som är en del av Troms och Finnmark.

Tekniska data

Nederbördsfält

19,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 200 l/s
Vinter: 100 l/s

Inloppshöjd

288 m

Kraftverkshöjd

21,0 m

Fallhöjd

267 m

Produktion

16,7 GWh
Detta motsvarar ström till 1044 hushåll.