Under utveckling

Eikemo kraftverk

Eikemo Kraftverk ligger i Vaksdal kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

3,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 10 l/s

Inloppshöjd

645 m

Kraftverkshöjd

155,0 m

Fallhöjd

490 m

Produktion

12,6 GWh
Detta motsvarar ström till 788 hushåll.