Eidsetelva kraftverk

Eidsetelva ligger i Volda kommun, Møre og Romsdal fylke. Eidsetelva ligger på östra sidan av Dalsfjorden och har utlopp i fjorden vid byn Eidset. Eidset ligger cirka 4 km söder om staden Dale. Licens för byggande beviljades 20 mars 2007.

Historia om Eidsetelva

På Eidset har det bott folk sedan urminnes tider och det finns historia dokumenterad sedan 1600-talet. Namnet Eidset, kommer från gammalnorska, Eisa: den som far fram med stark fart, den som rusar fram. Det har förekommit mycket drift av olika slag vid älven, både i samband med lantbruk och annan verksamhet.

Kvarnhus, brygghus och vattenhjul: Vid älven låg ett kvarnhus som lantbrukarna använde för att mala kornet de odlade på åkrarna på Eidset, och brygghus där man la kornet i blöt och tog upp till gården för bryggning. Det fanns tidigare ett vattenhjul i Eidsetelva för att lyfta upp varor och material från sjön och upp till gården via linbana.

Krattfabrik: I Eidsetosen startades 1932 Dalsfjord Rivefabrikk. Detta var det första industriföretaget i Dalsbygda. Från starten fick de överta vattenhjulet som byggts några år tidigare, och detta drev remmar och maskineri i fabriken via en axel. Som reservlösning hade de en liten motor, och denna kunde driva maskineriet under torrperioder med lågt vattenflöde. Som mest fanns tidvis upp till fem man i arbete på det lilla företaget. Krattfabriken lades ned 1964.

Privat kraftverk: Efter andra världskriget gick man samman för att bygga ett kraftverk i Eidsetelva och detta sattes i drift sensommaren 1947. Rörgatan var på 180 meter och bestod av 12-tumsrör i trävass omlindade med snöre. Tre små peltonturbiner användes i kraftverket. En likströmsdynamo på 220 volt/22 kV som rimligen köptes från ett aggregat vid flygplatsen på Aukra.

Nya ledningar och strömleverantör: Först på 1950-talet tog Sør-Brandal Kraftlag över kraftleveransen i Dalsfjord kommun. Med moderna ledningsnät och en stabil strömleverantör till Eidset lades det privata kraftverket i Eidsetelva ned.

Kraftverket har en installerad effekt på 2,1 MW och en kapacitet på 0,68 m3/s. Vattenvägen från inloppsdamm till station består av cirka 1 155 meter nedgrävt gjutjärnsrör i dike.

Tekniska data

Nederbördsfält

4,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 150 l/s

Inloppshöjd

407 m

Kraftverkshöjd

15,0 m

Fallhöjd

392 m

Produktion

5,5 GWh
Detta motsvarar ström till 344 hushåll.