Edsbruk kraftverk

Edsbruk kraftverk ligger vid vattendraget Storån, i Västerviks kommun i Småland.

Tekniska data

Byggår

1952

Fallhöjd

13,3 m

Effekt

1,1 MW

Produktion

1,7 GWh