Duvedalen kraftverk

Duvedalen kraftverk ligger i Gulen kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

5,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 120 l/s

Inloppshöjd

415 m

Kraftverkshöjd

145,0 m

Fallhöjd

270 m

Produktion

9,6 GWh
Detta motsvarar ström till 600 hushåll.