Under utveckling

Djuvselva kraftverk

Djuvselva kraftverk ska ligga i Etna kommun som är en del av Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

3,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 10 l/s

Inloppshöjd

320 m

Kraftverkshöjd

5,0 m

Fallhöjd

315 m

Produktion

9,3 GWh
Detta motsvarar ström till 581 hushåll.