Deveggåe kraftverk

Deveggåe kraftverk ligger i Nore og Uvdal kommun i Viken fylke.

Vattendraget till Deveggåe kraftverk rinner nedför en nordlig sida i ett område präglat av skogsmark, innan det mynnar ut vid Uvdalselva 462 meter över havet i Nore og Uvdal kommun i Viken fylke. Vattnet kommer delvis från insjön Vesle Luftsjå, 1 212 meter över havet. Det är ett jämnt fall hela vägen, med bara enstaka små vattenfall innan det rinner ut i Fønnebøfjorden och huvudvattendraget är känt som Numedalslågen. Här ska ett minsta vattenflöde på 35 l/s släppas förbi inloppet.

Området är präglat av skogsbruk och utvecklingen kommer att sträva efter att inte utgöra ett hinder för detta genom att bland annat gräva ner större delen av rörlängden på omkring 3 000 meter med god övertäckning. Detta sker i huvudsak genom utmark. Landskapet kommer att karaktäriseras något av den arkitektoniska byggnaden, där kraftverket vackert kommer glida in omgivningen. Kraftverket på 50–70 kvm kommer utrustas med en peltonturbin med en generatorspänning på under 1 000 V. Stationshuset är placerat vid älvkanten ovanför ett befintligt grustag. Det finns inga rödlistade arter i området, så det behöver man inte ta hänsyn till.

Tekniska data

Nederbördsfält

21,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 35 l/s

Inloppshöjd

870 m

Kraftverkshöjd

483,0 m

Fallhöjd

387 m

Produktion

7,6 GWh
Detta motsvarar ström till 475 hushåll.