Dalelva kraftverk

Dalelva kraftverk ligger i Masfjorden kommun som är en del av Vestland fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

6,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 80 l/s

Inloppshöjd

334 m

Kraftverkshöjd

203,0 m

Fallhöjd

131 m

Produktion

5,7 GWh
Detta motsvarar ström till 356 hushåll.