Under utveckling

Dalaåna kraftverk

Dalaåna kraftverk ligger i Forsand kommun i Rogaland fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

28,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 340 l/s

Inloppshöjd

346 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

343 m

Produktion

37,2 GWh
Detta motsvarar ström till 2325 hushåll.