Buer kraftverk

Kraftverket ligger i Rakkestad kommun i Viken län.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

79 m

Kraftverkshöjd

61,0 m

Fallhöjd

18 m

Produktion

4,0 GWh
Detta motsvarar ström till 250 hushåll.