Brekke kraftverk

Kraftverket ligger i Rakkestad kommun i Viken fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

40 m

Kraftverkshöjd

24,0 m

Fallhöjd

16 m

Produktion

4,0 GWh
Detta motsvarar ström till 250 hushåll.