Under utveckling

Bordalen kraftverk

Bordalen kraftverk byggs i Etne kommun, som ligger i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion