Blomsfors kraftverk

Blomsfors kraftverk ligger vid vattendraget Stångån, i Kinda kommun i Östergötland.

Tekniska data

Byggår

1940

Fallhöjd

9,0 m

Effekt

1,4 MW

Produktion

2,8 GWh