Under utveckling

Bjørnstadåi kraftverk

Bjørnstadåi kraftverk kommer utnyttja vatten och fall från älvarna Bjørnstadåi och Gjerdåi. Kraftverket ligger i Fyresdal kommun i Vestfold og Telemark fylke.

Bjørnstadåni kraftverk. Sprängning av 18 000 ton fjäll som ska krossas till väggrus.

Laster flere videoer

Stora delar av det påverkade området kännetecknas av mänsklig aktivitet i form av skogsbruk. Detta innebär områden med vägar för skogsbrukstrafik, avverkningsfält och timmersläp. Utbyggnaden kommer att utgöra ett litet hinder för det lokala arbetet som pågår här, där en väg till kraftstationen blir en uppgradering av befintlig skogsväg. Denna väg kommer efter arbetets avslutande att återgå till ATV-väg. Man har även planerat en permanent väg till damm och inlopp i Bjørnstadåi, som går längs en gammal traktorstig.

Landskapsmässigt kommer kraftverket att smälta in i omgivningen i Fyresdal. Vattnet kommer att flöda fritt och mestadels på barfjället från utloppet av överföringsledningen innan det rinner in i huvudinloppet. Det kommer byggas tre inlopp varav två kommer ha minsta vattenflöde hela året. Tryckröret är nedgrävt längs hela sträckan, och vattenvägens totala längd är 2 315 meter. Överföringsledningen från Gjerdåi kommer göras med 400 mm PE-rör innan vattnet rinner vidare i befintligt bäcksystem över en sträcka på 1 200 meter till huvudinloppet i Bjørnstadåi.

När det kommer till djurliv och biologisk mångfald finns särskild hänsyn att ta. Kraftverket är planerat i Våmur-Roan vildrensområde, men Vildrensnämnden säger att det inte föreligger tillräckliga data för vildrenarnas användning av områdena. Betesområdet ligger högre upp i terrängen, och det kan därför antas att området vid kraftverket kommer att användas som kalvningsområde. För att ta hänsyn till detta kommer inget byggande att äga rum under denna period.

Kraftverket kommer driftsättas under 2024.

Tekniska data

Nederbördsfält

9,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 20 l/s

Inloppshöjd

685 m

Kraftverkshöjd

355,0 m

Fallhöjd

330 m

Produktion

4,8 GWh
Detta motsvarar ström till 300 hushåll.