Bjørgum kraftverk

Bjørgum kraftverk är det första projektet utvecklat av Småkraft AS. Kraftverket utnyttjar en fallhöjd på 295 meter i Bjørgåni som rinner ut i Otra i Valle i Setesdalen. Själva byggandet av projektet gick snabbt, men vägen dit var långt ifrån smärtfri. Kraftverket byggdes på omkring 9 månader och levererar en årsproduktion på cirka 18,7 GWh.

Historia

Det hela började 1996 när Arne T. och Torleiv G. Bjørgum tog en titt i ”Samla plan for vassdrag” (samlad plan för vattendrag) för information om upplysningar om vattendraget de hade rättigheter i. De upptäckte då att vattendraget ansågs som intressant för utveckling och drog snabbt igång med kartläggning och förprojekt. Man ansökte om befrielse från Samla Plan. Detta beviljades 1998. Markägarna upplevde under den här tiden hög efterfrågan från kraftbolag som ville köpa fallrättigheterna, men de var inte övertygade om att det var rätt väg att gå. När markägarna fick kännedom om Småkraft AS:s samarbetsmodell tog de vid nyår 2003 kontakt med bolaget. Avtalet signerades i Oslo i februari 2003. Markägarna körde lättade tillbaka över fjället med stor övertygelse om att de valt rätt för att realisera kraftverksdrömmen.

Fortsättningen blev inte helt problemfri. Projektet stötte emellanåt på stort politiskt motstånd från bland annat miljöskyddsavdelningen hos statsförvaltaren som ångrade att man gett befrielse vid licensbehandlingen. Till slut gav NVE klartecken och Småkraft AS kunde sätta igång. Byggprocessen gick snabbt och 12 oktober 2004 var det invigningsfest på Bjørgum med bland annat jordbruksministern på plats. Bjørgum kraftverk är idag ett bra exempel på måttlig och skonsam småskalig kraftutbyggnad.

Drift

Børgum kraftverk har varit i drift sedan 12 oktober 2004, då dåvarande jordbruksministern Lars Sponheim tryckte på den gröna startknappen. Bjørgum är därmed den anläggning som varit i drift längst av våra småskaliga kraftverk. Driften sker som ett samarbete mellan Småkraft och markägarna, som med entusiasm bidrar till att driften håller hög kvalitet.

Det mest kuriosa inslaget från Bjørgumprojektet är en bäverstam som samlar pinnar vid inloppet varje höst och vår.

Turbinen är en vertikal pelton (6 strålar) som är speciellt anpassad för vattenflödesvariationerna under året som mäts på Bjørgum. Maximal kapacitet är 1,9 m³/sek och den driver en generator på 5 490 kVA. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Inloppet sticker bara upp 1 meter över marknivå, tillsammans med en låg överföringströskel som säkrar området från översvämning. Rörgatan i gjutjärn är 900 mm i diameter, 1,2 km lång och helt nedgrävd. Kraftstationsbyggnaden är uppförd i enlighet med Småkrafts estetiska riktlinjer. Som designelement har man använt natursten, glas och trä och de primära lösningarna invändigt är valda för att minimera byggnadsvolymen, vilket ger lägre byggnadskostnader trots goda materialval.

Tekniska data

Nederbördsfält

38,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 91 l/s

Inloppshöjd

560 m

Kraftverkshöjd

295,0 m

Fallhöjd

265 m

Produktion

16,5 GWh
Detta motsvarar ström till 1031 hushåll.