Birkås kraftverk

Birkås kraftverk är ett otypiskt projekt för Småkraft. Vi övertog kraftverket efter att markägaren först byggt en anläggning som inte fungerade. Historien om Birkås utgör ett gott exempel på hur fel det kan bli. Misslyckandet från rådgivarens och leverantörens sida ledde till att ekonomin i kraftverket snabbt blev ansträngd.

Historia
Markägare Jan Birkås planerade gårdens framtid med intäkter från ett eget vattenkraftverk. Drömmen om ett eget kraftverk ingick som ett sätt att säkra framtiden för släktgården som har varit i familjens ägo sedan 1600-talet. De har livnärt sig på getskötsel, men med tanke på kommande generation valde Birkås att sälja mjölkkvoten för att satsa på vattenkraft. Under 1999 påbörjades planeringen av kraftverket i Sagelva, där det en gång i tiden legat ett gammalt sågverk. Familjen hade precis betalat av det sista på lånet för ekonomibyggnaden så nu var allt klart för att satsa på nya utmaningar i form av vattenkraft. Birkås ville bygga anläggningen själv med hjälp av en oberoende rådgivare och lån från den lokala banken.

Banken lät markägaren finansiera kraftverket med pant i gård, bil och kraftstation. När det visade sig att anläggningen blev dyrare än förväntat var markägaren tvungen att själv säkra finansieringen. Detta gjordes med pengar från arv och stora privata lån från närmsta familjen. Banken krävde också att markägaren skulle låsa kraftpriset som på den tiden var mycket lågt.

Kraftverket var tänkt att leverera 750 kW, men istället gav det mindre än hälften och det fungerade bara sporadiskt. Årsproduktionen blev därmed nästintill noll. Kraftverket planerades av en rådgivare utan grundläggande kunskap om kraftverk och med jäviga ekonomiska intressen som säljare av de levererade turbinerna. De ursprungliga turbinerna producerades av en leverantör utan elementär kunskap om turbindesign. Resultatet blev därför ovanligt dåligt. Småkraft har beräknat att de två turbinerna har en lägre funktionsgrad än en gammaldags kvarnkall som tillverkades över hela Norge för flera hundra år sedan.

 

Egendomen riskerade att tas över av banken, men i maj 2005 köpte Småkraft hela anläggningen. De tekniska installationerna uppgraderades och förnyades och finansieringsavtalen och kraftförsäljningsavtalen ingicks med marknadsvillkor. Kraftverket driftsattes på nytt i maj 2006 och levererar nu cirka 2,5 GWh. Överskottet från projektet delas mellan markägare och Småkraft på vanligt sätt. Småkraft har finansierat kraftverket, tagit på sig hela risken och kraften kan nu säljas på spotmarknaden. Lärdomen är simpel. Använd fackmässigt kunniga personer när du ska bygga kraftverk. Och ta inte en större risk än du kan bära.

Turbinen är en vertikal pelton med 5 strålar. Maximal kapacitet är 0,55 m³/sek och den driver en generator på 800 kVA. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Delar av den befintliga rörgatan på 590 meter användes. Den består av 165 meter duktila gjutjärnsrör som är nedgrävda, 390 meter GRP-rör och 30 meter PE-rör. Rörgatan har en diameter på 500 mm.

Tekniska data

Nederbördsfält

3,2 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

505 m

Kraftverkshöjd

347,0 m

Fallhöjd

158 m

Produktion

2,8 GWh
Detta motsvarar ström till 175 hushåll.