Bergesåi kraftverk

Bergesåi kraftverk ligger Furesdal kommun i Vestfold og Telemark fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

15,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 30 l/s

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

10,2 GWh
Detta motsvarar ström till 638 hushåll.