Åsedøla kraftverk

Åsedøla kraftverk ligger i Naustdal som är en del av Sunnfjord kommun i Vestland fylke

Historia
Under 2001 byggde de markägarna Magnar Indrebø, Kjell Arild Aase och Svein Helgås ut anläggningen med stor egeninsats på både damminlopp, dike och kraftstationKraftverket är ett rent älvkraftverk utan reglering. Hermod Seim anlitades som konsult och byggledare med gott resultat.

 

Teknisk information

Kraftverket utnyttjar ett fall på cirka 92 meter og har en 1,5 MW francisturbin som ger en årlig produktion  cirka 6,77 GWh förnybar energi.  

Francisturbinen på anläggningen levererades av Fadum Tekniske/ BNTurbin AS. Sinus Elektro as levererade el- och automationRören  levererades av Brødrene Dahl och markarbetet samt själva läggningen utfördes  av Røyset Maskin AS. Stålkonstruktioner på inlopp och station levererades av Sunnfjord Industri AS och montering utfördes av Ove Helgås AS. Hywer levererade gallerrensaren.

Tekniska data

Nederbördsfält

20,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 150 l/s

Inloppshöjd

268 m

Kraftverkshöjd

176,0 m

Fallhöjd

92 m

Produktion

6,7 GWh
Detta motsvarar ström till 419 hushåll.