Årvik kraftverk

I och med driftsättningen av Årvik kraftverk har gårdarna säkrat en inkomstgrund och stärkt möjligheten för att upprätthålla bosättningen. Makarna Aanderaa är aktiva i driften av kraftverket och vägen till och från arbetet är kort!

Tidig historia

Alternativa inkomstkällor och innovationsförmåga har varit nödvändigt för att byalag skulle kunna etableras. Årvik är ett strålande exempel och möjligheten att använda vattnet som inkomstkälla går långt tillbaka i tiden. Årviks historia har präglats av förmågan att tillgodogöra sig vatten som energikälla ända från första bosättningen. Redan runt år 1500 gavs tillstånd för att driftsätta ett sågverk i älven. Läs mer om Årviks historia här.

Historia

Under 2003 tog markägare Rolf Helge Aanderaa viktiga steg mot att realisera drömmen om att sätta älven i arbete. Hans insikt i att det är krävande och riskfyllt att bygga kraftverk i egen regi gjorde att han ingick ett avtal med Småkraft. Småkraft bidrog med kompetens och kapital och markägarna Rolf Helge Aanderaa och Signe Kvellestad med fallmeter och vatten, och därmed var grunden för kraftprojektet lagd.

Projektet

Genomförandet av projektet är ett exempel på bra hantverk. Årvik är en bra och välbyggd anläggning som tar hänsyn till naturen runtomkring. Småkraft har gjort om det tidigare grustaget till ett kraftverk.

Med en erfaren projektledare och kunniga entreprenörer genomfördes målet med att utnyttja älven på ett bra och skonsamt sätt med god marginal. Samspelet mellan Småkraft, markägare och det politiska styret i Ullensvang kommun har varit ovärderlig under den inledande fasen av projektet.

Peltonturbinen har 6 strålar med en maximal kapacitet på 2,9 m3/sek och driver en generator på 5 490 kVA, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Inloppsdammen är byggd som en gravitationsdamm i armerad betong med inlopp som består av galler och glidlucka. Den är anpassad till terrängen på plats. Rörgatan, som är av gjutjärn med 1 meters diameter, är 890 meter lång och helt nedgrävd.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i enlighet med Småkrafts estetiska riktlinjer och är på 100 m2. Byggnaden ligger idag i ett tidigare grustag och har anpassats till omgivningen.

För att leverera kraften till nätet har det varit nödvändigt att rusta upp nätet mellan Maurangersnes och Årvik.

Tekniska data

Nederbördsfält

13,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

210 m

Kraftverkshöjd

8,0 m

Fallhöjd

202 m

Produktion

15,8 GWh
Detta motsvarar ström till 988 hushåll.