Ardalen kraftverk

Ardalen kraftverk är ett vattenkraftverk i Vaksdalsvassdraget i Vaksdal kommun i Hordaland.

Kraftverket byggdes av Vaksdal Industrier AS för att säkra energiförsörjningen till den egna produktionen och driftsattes 1955. Under 2004 tog Norsk Grønnkraft AS över kraftverket från Cermaq, som då ägde Vaksdal Industrier.

Under 2017 fusionerade Småkraft AS och Norsk Grønnkraft AS, och kraftverket ägs idag av Småkraft AS.

 

 

Dam Herfindal är inloppsdamm för kraftverket. Utöver det finns 10 magasin med totalt 15 dammar på fjället, varav 6 är regleringsdammar. Samtliga är murdammar med tätningskärna i torv. De förste dammarna byggdes runt 1880.

Installerad effekt är 2,5 MW på en francisturbin och kraftverket har totalt en genomsnittlig årsproduktion på 10,4 GWh.

Tekniska data

Nederbördsfält

17,3 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

304 m

Kraftverkshöjd

179,0 m

Fallhöjd

125 m

Produktion

10,4 GWh
Detta motsvarar ström till 650 hushåll.