Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk

Publisert:

Bergen 29 augusti 2023 – Småkraft, Europas största producent inom småskaliga kraftproduktion, har lagt ett stabilt halvår bakom sig. Företaget har 222 vattenkraftverk i Norge och Sverige som tillsammans producerade 776 GWh förnybar el under årets första 6 månader. Det är en ökning på 6 procent jämfört med samma period förra året, då produktionen var 729 GWh.  

Intäkterna från elförsäljningen var 46 miljoner euro, en nedgång från 60 miljoner euro under första halvåret 2022. Den negativa påverkan på intäkterna beror på att kraftpriserna varit lägre jämfört med förra året. Samtidigt säkrar Småkraft kraftpriset genom finansiella avtal. Lägre säkringsförlust än förra året motverkar delar av intäktsnedgången och gjorde att det justerade rörelseresultatet (adjusted EBITDA) landade på 17 miljoner euro, mot 19 miljoner euro under första halvåret 2022 

Expanderar med 328 GWh  

Småkraft har ett nära samarbete med markägare och lokalsamhällen för skonsam utveckling av ny kraftproduktion i mindre vattendrag. Under årets första halva nådde företaget målet som fastställdes 2018 om 2 TWh i produktion. Bolaget fortsätter öka kapaciteten under första halvåret och har genomfört ett förvärv och driftsatt ett nybyggt vattenkraftverk. Expansionen fortsätter och bolaget har satt igång utveckling och byggande av ytterligare 24 småskaliga kraftverk. Dessa kommer att tillföra 328 GWh ny förnybar energi till Småkrafts portfölj innan 2025, vilket motsvarar förbrukningen för 18 000 norska hushåll.  

– Småkraft är för närvarande bland de aktörer som investerar mest inom förnybar kraftproduktion i Norge. Vi har lagt ett stabilt halvår bakom oss med goda underliggande intäkter trots de stora svängningarna på marknaden. Samtidigt är vi redo för att fortsätta den snabba tillväxten genom byggande av ytterligare 24 kraftverk. Norge behöver all kraft vi kan få, och vi behöver den snabbt för att säkra grunden för fortsatt grön omställning, säger verkställande direktör Terje Vedeler. 

Stabil drift trots svängande marknad 

Småkraft har säkrat priset på delar av sin framtida kraftproduktion. Prissvängningarna på marknaden påverkar därmed företagets räkenskapsmässiga resultat, men har mindre effekt på kontantströmmen eller den underliggande driften. Eftersom framtidspriserna på kraft har gått ner under 2023, har Småkraft en stor positiv orealiserad säkringsvinst på 44 miljoner euro, något som kan jämföras med en stor orealiserad säkringsförlust på 96 miljoner euro under första halvan av 2022. Detta bidrar till ett rapporterat rörelseresultat på 51 miljoner euro under första delen av 2023, mot ett negativt rapporterat rörelseresultat under första halvåret 2022 på 86 miljoner euro.  

Eftersom Småkraft har norska kronor som funktionell valuta får Småkraft orealiserade valutaförluster på sina lån i euro när norska kronan försvagas mot euron. Detta bidrar till att Småkraft har ett nollresultat före skatt under årets första halva, jämfört med en bokförd förlust på 100 miljoner euro under första halvan av 2022.  

Stärkt finansiering 

I maj signerade Småkraft ett 7-årigt fasträntelån på 40 miljoner euro med en grupp välkända institutionella investerare som långivare. 

Lånet kompletterar nordiska banker, gröna obligationer och andra kapitalkällor som säkrar ytterligare investeringar i förnybar energi i Norden. 

Fakta: 

  • Småkraft äger och driver 222 småskaliga vattenkraftverk i Norge och Sverige. 
  • Småkraft producerar 2 011 GWh förnybar elektricitet om året. 
  • Småkraft samarbetar med mer än 900 markägare.
  • 32 anställda vid kontor i Bergen, Sandnes, Harstad, Flatanger, Verdal, Dale, Førde och Oslo samt Gävle i Sverige. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Erik Røysem Sterud, finanschef, +47 911 63 907 

SENASTE INLÄGGET

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Nordic Credit Rating ger Småkraft kreditbetyget BBB