Steffen skapar förnybara värden

Driftansvarig

Steffen jobbar med att minimera driftstoppen på kraftverken och säkerställer att de fungerar tryggt och effektivt. Kontakten med markägare och arbetsledare ser han som avgörande eftersom de håller koll på kraftverken. Han beskriver dem som mycket lösningsorienterade och effektiva.

Sedan februari 2021 har Steffen arbetat som driftansvarig på Småkraft. Med bakgrund inom vattenkraft och storskalig kraftproduktion, varav 6 år på bolaget GE Renewable, har han lång erfarenhet inom branschen. På Småkraft har Steffen ansvar för omkring 30 kraftverk. Hans uppgift är att se till att dessa kraftverk producerar när det finns tillräckligt med vatten. Han jobbar med att minimera driftstoppen på kraftverken och säkerställa att de fungerar tryggt och effektivt. När Steffen inte reser i samband med jobbet har han minst lika mycket att göra. Han har två små barn och lägger mycket av sin fritid på att vara med dem. Både han och familjen tycker om friluftsliv, i synnerhet skidåkning om vintrarna. ”Jag har inte alltid tid för fjällturer när jag är ute på besiktning, så jag tar gärna igen den tiden tillsammans med familjen på fritiden”, säger han.

Steffen beskriver jobbet på Småkraft som flexibelt och roligt. Han betonar vikten av bra markägare och lokala arbetsledare som håller ett öga på kraftverken. Han upplever dem som mycket lösningsorienterade. Dessutom är det av avgörande betydelse att ha bra samarbetspartner i branschen. Det är viktigt för honom.

Som driftansvarig ingår även planering, underhåll och uppgraderingar i arbetet. Dessa ska planeras till de mest fördelaktiga tidpunkterna så att kraftverken är redo för vår- och höstflod. Steffen ska bidra till att minimera haveri, fel och säkerställa att kraftverken drivs inom sina licenser. Kommunikation spelar en viktig roll i hans arbete. Han måste ha god kommunikation med både arbetsledare, samarbetspartner och kollegor eftersom mycket av arbetet handlar om att koordinera och planera. ”Det är viktigt att ha kompetenta människor omkring sig, så att vi kan bygga upp starka partnerskap och lita på leverantörerna”, säger han. Han påpekar också att om haveri uppstår är detta avgörande för att kunna lösa det så snabbt som möjligt när det finns tillräckligt med vatten för att producera.

Steffen nämner flera positiva sidor med arbetet, men det som betyder mest är att han gör ett meningsfullt arbete. Han bidrar till ökad användning av förnybar energi i Norge. Dessutom anser han att det är roligt att den småskaliga kraftbranschen innebär ett så brett spektrum av uppgifter, från fiskundersökningar till generatorhaverier till anställning av sommarjobbare för målning. Han trivs med mångfalden i arbetsuppgifterna och möjligheten att styra sin vardag och kunna planera den. ”Det viktigaste är att få mesta möjliga gjort på tiden som finns tillgänglig så att kraftverken kan producera så mycket som möjligt på ett tryggt sätt”, säger han. Det går sällan en arbetsdag utan att något händer vid ett av kraftverken som han måste ta tag i på plats. 

En typisk arbetsdag för Steffen varierar mycket beroende på årstiden. På vintern fokuserar han på att planera projekt och utföra små uppgraderingar och reparationer. På våren är det däremot hektisk produktion, och därmed avgörande att allt är väl planerat inför de stressiga perioderna. Detta gör det möjligt att prioritera eventuella fel som uppstår. Steffen nämner ett exempel som skedde några dagar innan vårt samtal tidigare i sommar. En ventilationsfläkt på ett av kraftverken slutade fungera. Vid tillfället befann han sig inte i närheten av kraftverket, men genom samtal med arbetsledaren via telefon kunde de lösa problemet. ”När det nästan är trettio grader ute och maskinen går blir det väldigt varmt inne i maskinrummet, så detta måste lösas”, förklarar han.

Steffen beskriver markägarna på kraftverken som väldigt olika. ”Det kan vara alltifrån professionella företag till lokala markägare som jobbar som elektriker, bönder, ambulansförare med mera. Dessa personer är i vitt skilda åldrar från 20 till 70 år”, säger han. Han ser det som en positiv sida av arbetet eftersom han reser så mycket och upplever delar av landet han annars kanske inte skulle ha besökt. Han får även möta människorna på plats, höra olika dialekter och uppleva olika kulturer, vilket han uppskattar mycket.

Steffen sammanfattar Småkraft som ett företag där få personer utför många olika uppgifter. Det är bred kompetens internt i företaget och han beskriver det som en väldigt bra arbetsgivare. Han påpekar att även om kontorsjobbet kan vara lite socialt i sig, får han social samvaro genom arbetet på fältet när han möter markägare, pratar med samarbetspartner och kollegor. Han känner sig absolut inte ensam på arbetet då han pratat mycket i telefon.

Han understryker att arbetet är flexibelt och kul. Det är avgörande att han har så kunniga personer runtomkring sig, och han är tacksam över de duktiga arbetsledarna och markägarna som håller koll på kraftverken. Utan deras insats skulle arbetet inte bli gjort på samma sätt, avslutar han innan han kör in till Follsjå kraftverk och vi avslutar samtalet.

Julie Marthinussen

Ledare för driftcentralen
Småkraft AS
drift och service

Petter Indrøy

Övervakning av kraftproduktion
Småkraft AS

Åshild Bråten

Projektkoordinator
Småkraft AS

Knut Bøhn

Markägare
Reinli kraftverk

Awin Ibrahim

Övervakning av kraftproduktionen
Småkraft AS

Tina Rasmussen

Ekonomiansvarig, kraftverk
Småkraft AS

Jan Rasdal

Markägare
Rasdalen kraftverk