Julie styr 221 kraftverk

Ledare för driftcentralen

Julie är ledare för driftcentralen på Småkraft. Hon har bred kunskap om den tekniska driften av våra kraftverk och har jobbat här i 6 år.

Vattenkraft är något Julie alltid har varit intresserad av, men utöver det har hon högre utbildning inom pedagogik och fördjupning i engelska och ekonomi. På driftcentralen i Bergen har hon en varierad vardag med många förfrågningar och drift av kraftverken. Ingen dag är den andra lik, något hon trivs bra med. Arbetsplatsen är hektisk, varierande och präglad av gott samarbete. På fritiden tycker Julie om att vara i naturen, särskilt med tält eller hängmatta. På vintrarna är det gärna skidor som gäller. Hon gillar även att resa, gå på konserter och umgås med vänner och familj.

Driftcentralen övervakar och styr de flesta av Småkrafts kraftverk. Julie ansvarar för den övergripande driften – i detta ingår att styra kraftverken, hantera problem och utföra justeringar när det är nödvändigt.
– Fjärrstyrning ger oss översikt och tillgång till det mesta från kontoret. Vi har utplacerade kameror vid de flesta inloppen och i de olika stationerna, något som gör att vi kan följa vattenstånd, inflöde och kraftstationens olika delar. – På det här sättet kan vi se till att allt fungerar som de ska, säger hon. Fjärrstyrning av kontrollpanelen ger översikt och möjlighet att styra drift och reglering, felsöka, hålla uppsikt över larm och sensorer. När det uppstår större tekniska problem kontaktar Julie driftansvarig som har tekniskt ansvar för kraftverken och bred kompetens inom felsökning. Kontakten som arbetsledarna har med driftcentralen är mycket beroende av hur kraftverket är placerat och vilken årstid det är. – På hösten är det mer kontakt, särskilt i Vestlandet. Här är nederbörden kraftig, säger hon. Då kan det exempelvis vara nödvändigt med gallerrensning eftersom gallret ofta täpps igen av löv och kvistar. Arbetsledarna rycker också ut för andra saker som måste korrigeras lokalt.

En typisk dag för Julie innebär mycket problemlösning och kräver lugn. Hon börjar dagen runt klockan åtta och går hem klockan fyra. Klockan 11.29 låses siffrorna för produktion till kraftmäklare, så runt denna tid plingar telefonen frekvent. Det är siffror som indikerar nästa dags produktion, något som är en krävande beräkning att göra.

 Om arbete ska utföras på kraftverken är det också viktigt att lämna besked om detta.
– Jag behöver ofta lösa problem på stående fot, ofta med högt arbetstempo. Detta kan vara överväldigande i början, särskilt vid höstflod. Då är det extra viktigt att ta en sak i taget, säger hon. Som student arbetade hon både helger, lov och när andra på kontoret hade gått för dagen.

Julie har lett driftcentralen sedan starten och har själv satt upp procedurer och rutiner för hur driftcentralen ska fungera optimalt. Tidigare gjordes övervakningen individuellt av varje driftansvarig. Dessa har ansvar för en grupp kraftverk, men tidigare var de även tvungna att driva tillsynen av dessa. Nu är detta samlat under ett system. Hon berättar att det är mer att hålla koll på, bland annat när det kommer till att regelbundet rapportera produktion till kraftmäklare, och att koordinera arbete på strömnätet och kraftverken. Med detta kommer mer ansvar, men hon trivs med det. – Saker börjar gå ganska mycket per automatik efter så många år. Jag vet i regel vilket kraftverk som hör till vilken driftansvarig och arbetsledare, säger hon. Med 221 småskaliga kraftverk är detta ganska imponerande.

Julies fortsatta planer är att hon vill vidareutveckla driftcentralen. I detta ingår optimering, så att kraftverken fungerar så bra som möjligt. Hon trivs som en del av driftavdelningen och hoppas komma på fler idéer och förslag som kan bidra till att Småkrafts anläggning drivs på bästa möjliga sätt.
– Jag tycker det är väldigt rolig att kunna arbeta tillsammans med så kunniga personer. Arbetsplatsen ger mig nya kunskaper varje dag, det är något jag värdesätter, avslutar hon.     

Steffen på snöskor längs skogsväg.

Steffen Brenne

Driftansvarig
Småkraft AS
drift och service

Petter Indrøy

Övervakning av kraftproduktion
Småkraft AS

Åshild Bråten

Projektkoordinator
Småkraft AS

Knut Bøhn

Markägare
Reinli kraftverk

Awin Ibrahim

Övervakning av kraftproduktionen
Småkraft AS

Tina Rasmussen

Ekonomiansvarig, kraftverk
Småkraft AS

Jan Rasdal

Markägare
Rasdalen kraftverk