En kraftkvinna från Småkraft

Tina Rasmussen

Tina Rasmussen är utbildad civilekonom och har arbetat på olika företag inom anläggnings- och konsultbranschen. Idag arbetar hon som ekonomiansvarig för markägare på kraftverk som är i drift. Det var en tidigare kollega som tipsade henne om att börja jobba hos Småkraft. Det var så det började. Och hon har inte ångrat att hon började på företaget för tio år sedan.

Människorna bakom siffrorna

Att Tina bryr sig om människorna bakom siffrorna är tydligt. – Det är viktigt för mig att markägarna upplever att jag ger dem högsta prio och att de inte är en del av en stor massa, säger Tina. – Markägarna har olika önskemål och behov. Men det som är gemensamt för dem är att de vill ha en förtjänst som bidrar till att tillvarata bygden de bor i och förbereda inför framtiden. Och hos Småkraft ska de känna att de blir sedda och hörda.

Stolthet över Småkrafts kraftverk

När ett kraftverk öppnar har markägarna ofta genomgått en lång process, ofta på 10–15 år. Jag tycker de ska vara stolta över vad de åstadkommit! Jag försöker alltid vara med på invigningen av nya kraftverk. Det brukar vara en stor dag. En festdag med tal, mat och kanske en borgmästare som klipper ett band.

– Jag känner stolthet när jag ser kraftverk som vi driver och hyr, säger hon.

När Tina får frågan om varför hon fortsätter jobba hos Småkraft efter så många år är det kontakten med anläggningsbranschen och markägarna som lyfts fram. – Jag tycker det är fantastiskt att arbeta med något handfast. Även om jag arbetar med siffror och räkenskap så vill jag inte bara vända på papper. Jag tycker om att arbeta med dessa anläggningar som är så viktiga för många. Dessutom är det trevligt att arbeta i en miljövänlig bransch.

Steffen på snöskor längs skogsväg.

Steffen Brenne

Driftansvarig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Ledare för driftcentralen
Småkraft AS
drift och service

Petter Indrøy

Övervakning av kraftproduktion
Småkraft AS

Åshild Bråten

Projektkoordinator
Småkraft AS

Knut Bøhn

Markägare
Reinli kraftverk

Awin Ibrahim

Övervakning av kraftproduktionen
Småkraft AS

Jan Rasdal

Markägare
Rasdalen kraftverk