En
kraftkvinna på Småkraft

Åshild Bråten

Åshild Bråten arbetar som projektkoordinator på Småkraft. Med en bakgrund som lantmätare och en pågående master i förmögenhetsrätt ansvarar hon för de förmögenhetsrättsliga frågorna på Småkraft.

Säkrande av rättigheter

– En del av det jag gör är att säkra de rättigheter vi har fått genom ett fallrättighetsavtal med markägarna, berättar Åshild. Det är viktigt eftersom avtalen säkrar rättigheterna mot en tredje part. Jag ser till att allt är i sin ordning när det kommer till avtal, så att inte projekten stannar upp.

– När avtalen är klara påbörjar jag en markregistreringsprocess. Jag följer upp och för dialog med kommunen och markägarna under hela processen. När en markregistrering är på plats höjer det värdet för markägarna. Lämpliga avtal är viktigt för finansieringen och bra för kommande generationer.

Kontakten med markägarna

Åshild ler när hon berättar om hur mycket hon tycker om arbetet hos Småkraft.

– Jag tycker det är väldigt roligt att ha tät dialog med markägarna. Den delen är något av det roligaste med mitt jobb! Det är spännande att höra deras historier och se glädjen över att äga ett kraftverk. Kontakten vi får är viktig, vi ska trots allt vara partner i 40–60 år!

Steffen på snöskor längs skogsväg.

Steffen Brenne

Driftansvarig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Ledare för driftcentralen
Småkraft AS
drift och service

Petter Indrøy

Övervakning av kraftproduktion
Småkraft AS

Knut Bøhn

Markägare
Reinli kraftverk

Awin Ibrahim

Övervakning av kraftproduktionen
Småkraft AS

Tina Rasmussen

Ekonomiansvarig, kraftverk
Småkraft AS

Jan Rasdal

Markägare
Rasdalen kraftverk