En
kraftman från
Rasdalen

Jan Rasdal

Jan Rasdal är en av flera markägare i Rasdalen kraftverk.
Han är även arbetsledare för kraftverket. Här berättar han historien bakom kraftverket och om samarbetet med Småkraft.

Starten

– Bakgrunden till att det byggdes ett kraftverk här är att BKK hade fått en godkänd samlingsplan som gick ut på att överföra Rasdalselva och en del andra älvar till Versdals vattendrag. Alla motsatte sig detta eftersom det skulle leda till att vattnet togs uppströms i älvarna och det skulle ge reducerat vattenflöde nedströms.

– Efter detta la BKK sina planer på is eftersom motståndet var så stort. Sedan var det allting efteråt. Det var en spekulant som fick hand om fallrättigheterna från två av markägarna nere på Bolstad och de ville börja bygga ett kraftverk här. De kontaktade mig eftersom jag äger delen nere vid älven. Vi kom överens om att en seriös aktör måste ta över alla avtal. Och så blev det. Småkraft kontaktades och de var intresserade. Byggandet påbörjades tillsammans med Småkraft. Anläggningen färdigställdes och sattes i drift 2009.

Uppdraget som arbetsledare

– Jag ser först och främst till att allt är i sin ordning. Därefter rensar jag gallret och håller det rent när det börjar täppas till. Jag försöker hålla maskinerna igång så mycket som möjligt utan stopp, då måste jag ringa till killarna på Småkraft och de är rätt snabba på att ställa upp. Om det är något jag kan fixa själv får jag vägledning i hur jag ska göra.

Samarbetet med Småkraft

– Samarbetet fungerar otroligt bra. De ställer upp direkt om det uppkommer något fel och de är väldigt kunniga. Jag inser att det för en enskild markägare är komplicerat att bygga ett kraftverk som det här. Man måste ha tillgång till mycket kompetens och det är så mycket regler och begränsningar att ta hänsyn till att det blir rent ut sagt omöjligt. Du måste nästan vara jurist också.
Steffen på snöskor längs skogsväg.

Steffen Brenne

Driftansvarig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Ledare för driftcentralen
Småkraft AS
drift och service

Petter Indrøy

Övervakning av kraftproduktion
Småkraft AS

Åshild Bråten

Projektkoordinator
Småkraft AS

Knut Bøhn

Markägare
Reinli kraftverk

Awin Ibrahim

Övervakning av kraftproduktionen
Småkraft AS

Tina Rasmussen

Ekonomiansvarig, kraftverk
Småkraft AS