En
kraftman från
Reinli

Knut Bøhn

Knut Bøhn är en av flera markägare i Reinli kraftverk. Han är även arbetsledare för kraftverket. Här berättar han om kraftverket, vad kraftverket betyder för bygden och om samarbetet med Småkraft.

Starten

Vi började fundera på att bygga kraftverket på 2000-talet. Vi övervägde storlekar och landade i kraftverket såsom det är idag.
Licensen söktes under 2003 och erhölls 2004. Det första vi gjorde var att skapa en fallrättsgrupp för alla markägare.
I februari 2008 var det klart för start.

Då började vi bygga kraftverket, och det blev en fin sammanhållning i bygden bland alla som var med. Det som är speciellt med det här kraftverket är att det har en väldigt lång rörgata, lite över 3 kilometer, och ganska bra fall, 330 meter.

Arbetsledare

När anläggningen var färdig blev det jag som skulle stå för driften, och det har jag sysslat med sedan starten. Det ingår bland annat att rensa gallret i dammen och hålla efter is och sådant, samt hålla koll nere i kraftstationen. Det är smörjning en dag i veckan och jag kontrollerar temperaturen på lager, transformatorer och annat. Jag vill att anläggningen ska gå utan oönskade stopp.

För bygden i Reinli
Kraftverket betyder mycket för bygden. Det ger sammanhållning runt det gemensamma projektet som bidrar till grön och förnybar energi.

Det som är unikt i Reinli är att stora delar av invånarna i byn har gått med som intressenter. Kraftverket ger en god sidointäkt för gårdarna, vilket i sin tur bidrar till att göra det mer attraktivt att bosätta sig i Reinli i framtiden. Det ekonomiska värdet är även viktigt för samhället runtomkring. Det var lokala entreprenörer i Reinli som fick uppdraget att bygga anläggningen.

Småkraft har sett ringeffektsanalyser som visar att ett genomsnittligt värde på 13,5 miljoner per kraftverk går till lokalsamhället.

Samarbetet med Småkraft

Småkraft har fungerat väldigt bra och vi känner att vi blivit hörda och sedda. Småkraft ställer upp vid behov. De är snabbt på plats när vi behöver hjälp. Det ger en trygghet för mig som arbetsledare och alla andra ägare. Älven ger även mer drift än förväntat. Vi har inte haft nästan några stopp, bara några sommarveckor med för lite vatten.

Steffen på snöskor längs skogsväg.

Steffen Brenne

Driftansvarig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Ledare för driftcentralen
Småkraft AS
drift och service

Petter Indrøy

Övervakning av kraftproduktion
Småkraft AS

Åshild Bråten

Projektkoordinator
Småkraft AS

Awin Ibrahim

Övervakning av kraftproduktionen
Småkraft AS

Tina Rasmussen

Ekonomiansvarig, kraftverk
Småkraft AS

Jan Rasdal

Markägare
Rasdalen kraftverk