The Operator of Renewable Energy

Vi är Europas största operatör av småskaliga kraftverk. Våra kraftverk i Norge och Sverige kan producera över 2 TWh förnybar energi om året.

Småkraft er ett modernt energiföretag med fokus på hållbar energiförsörjning. Vi erbjuder samarbete inom vattenkraft med bästa möjliga utnyttjande av möjligheterna som ligger i naturliga vattenfall. Småkraft sörjer för långsiktig säker finansiering, bygguppföljning som minimerar risker och marknadsledande drift av våra kraftverk.

Som markägare behåller du dina fallrättigheter då vår praxis går ut på att hyra rättigheterna under en period. Vår långsiktighet ger våra samarbetspartner möjlighet att bygga industriella relationer som säkrar effektivt genomförande och effektiv drift.

Idag driver vi mer än 200 småskaliga kraftverk, och antalet ökar ständigt.
Det är bra. Många bäckar små ger en stor vinst för miljön, för lokalsamhället och för den enskilda markägaren.
Lär känna oss!

Utbyggnad

Vi samarbetar med de bästa byggbolagen och följer upp deras leveranser.

Drift och service

Markägare och Småkraft samarbetar med driften. Vi har goda rutiner och kort svarstid.

Kraftförsäljning

Försäljning av kraft är komplicerat. Småkraft har kompetensen som krävs och strategierna som behövs för att få ut mesta möjliga värde från den kraft vi producerar och levererar.

Finansiering

Det kostar att bygga ett kraftverk. Vi erbjuder finansiering med mycket goda villkor.

Aktuellt

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk

Möt några av våra kraftkvinnor och kraftmän

Steffen på snöskor längs skogsväg.

Steffen Brenne

Driftansvarig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Ledare för driftcentralen
Småkraft AS
drift och service

Petter Indrøy

Övervakning av kraftproduktion
Småkraft AS

Åshild Bråten

Projektkoordinator
Småkraft AS

Knut Bøhn

Markägare
Reinli kraftverk

Awin Ibrahim

Övervakning av kraftproduktionen
Småkraft AS

Tina Rasmussen

Ekonomiansvarig, kraftverk
Småkraft AS

Jan Rasdal

Markägare
Rasdalen kraftverk

Se våra filmer